Met trots presenteren wij u de prijswinnaars van een aantal prachtige Babylon Eyes variëteiten alsmede van onze soort Borneo Odore . Zie bijgaande leaflet waarin alle informatie is opgenomen. Meer informatie over Babylon Eyes rozen en over ons buitenrozenassortiment vindt u hier. U kunt ook een mail sturen aan mail@interplant.nl

Garden Roses Interplant – Awards 2019